สพม.31 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2556

IMG_0105
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2556 ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยมี นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี
ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ประกอบพิธี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เชิดชูเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถที่เลื่องลือปรากฎในประวัติศาสตร์ทราบเท่าทุกวันนี้ กำหนดให้ส่วนราชการทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พร้อมกันทั้งทั่วประเทศ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2148 ขณะพระชนพรรษา 50 พรรษา นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 400 ปีเศษ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำสงครามป้องกันประเทศ และแผ่พระราชอาณาเขต รวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง ทำให้เขตแดนของกรุงศรีอยุธยาแผ่ออกไปได้กว้างไกลที่สุด นับแต่สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเป็นต้นมา คือครอบคลุมทั้งเขตแดนมอญ พม่า ล้านนา ไทยใหญ่ ล้านช้าง และเขมร นับว่าแผ่นดินไทย ได้รอดพ้นจากอริราชศัตรู มีความเจริญวัฒนาสถาพร ดำรงความเป็นเอกราชก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงกอบกู้เอกราชรักษาชาติบ้านเมืองมาตรบจนทุกวันนี้……พรปวีณ์ ปิยากูล/รายงาน (ภาพเพิ่มเติม)

โฆษณา

ผอ.สพม.31 รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (สายสะพาย 3)

aa3รศ.เชิดชัย โชครัตนชัย ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาา เขต 31 เนื่องในโอกาส ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น มหาวชิรมงกุฎ (สายสะพาย 3) จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2556 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา….พรปวีณ์ ปิยากูล/รายงาน

คนเก่งของ สพม.31 (นครราชสีมา)

aa2นายวฤทธิ สิงหะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นนักเรียนผู้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ได้คะแนน 100 คะแนน จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ของแสดงยินดีกับนายวฤทธิ สิงหะ และ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ที่ทำชื่อเสียงให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 และได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายวฤทธิ สิงหะ โดย รศ.เชิดชัย โชครัตนชัย ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นผู้มอบณ ห้องประชุมสมศักดิ์ พันธ์เกษม เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556….พรปวีณ์ ปิยากูล/รายงาน

สพม.31 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

aa1เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 18 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.สุนทรี ศิริอังกูร ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นประธานในการประชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบในเรื่องโครงสร้างการบริหารโรงเรียนโนนสูงศรีธานี และการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา(เป็นการภายใน) ในการนี้ประธานได้มอบเกียรติคุณบัตรให้แก่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ที่พ้นจากดำแหน่งตามวาระ…….พรปวีณ์ ปิยากูล/รายงาน

สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๕๖

aaเมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 11 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผอ.สพม.31 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ที่สืบสานวัฒนธรรมกันมาเป็นเวลาช้านาน ต่อจากนั้นร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนานด้วยการรำวง และร้องเพลงของบุคลากรในสังกัด สพม.31…พรปวีณ์ ปิยากูล/รายงาน

สพม.31 จัดงานสุขสันต์วันสงกรานต์ 2556

song
เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 10 เมษายน 2556 ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผอ.สพม.31 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จัดพิธีรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี ณ หอประชุม 90 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมาประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ และเป็นวัฒนธรรมประจำชาติ ที่งดงามฝังลึกอยู่ในชีวิตคนไทยมาช้านาน คำว่า “สงกรานต์ ” มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่าผ่าน หรือ เคลื่อนย้าย หมายถึง การเคลื่อนย้ายของพระอาทิตย์ไปในจักรราศีใดราศีหนึ่ง จะเป็นราศีใดก้ได้ แต่ความหมายที่คนไทยทั่วไปใช้ หมายถึงเฉพาะวันและเวลาที่พระอาทิตย์ เคลื่อเข้าสู่ราศีเมษในเดือนเมษายนเท่านั้น
สำหรับวันมหาสงกรานต์ 13 เมษายน ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ นางสงกรานต์มีชื่อว่านางมโหธรเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จไสยาสน์หลับเนตร(นอนหลับตา) มาบนหลังมยุรา (นกยูง)…พรปวีณ์ ปิยากูล/รายงาน (ภาพเพิ่มเติม)

เปิดรั้วโรงเรียน ( OPEN HOUSE ) ร.ร.บุญเหลือวิทยานุสรณ์

เปิดรั้ว เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 4 มีนาคม 2556 ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นประธานในพิธีเปิดงานรั้วโรงเรียน ( OPEN HOUSE ) โดยมี นายจำนงค์ กันไชยสัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ได้กำหนดจัดงานเปิดรั้วโรงเรียนขึ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2556 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกำหนดให้สถานศึกษาทุกสังกัด เปิดรั้วโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้เข้าเยี่ยมชมสถานศึกษา เพื่อ
1.ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียน
2.เพื่อเผแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ โดยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้ระดมพลังความคิดอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อจัดนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานคอมพิวเตอร์ งานนักเรียนเรียนรวม งาน BIOGAS งานธนาคารโรงเรียน งานห้องเรียน EIS งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน งานแนะแนว( กิจกรรม YC ) งานห้องสมุด ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้เข้าเยี่ยมชม…….

พรปวีณ์ ปิยากูล/ข่าว/ภาพ