สุรนารีวิทยา เข้าวัด-ฟังธรรม ทุกวันอาทิตย์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2555 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรม เข้าวัดฟังธรรม ทุกวันอาทิตย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ วัดป่าสาละวัน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา โดยนายวิวัฒน์ชัย เศรษฐชัย ผู้อำนวยการโรงรียนสุรนรีวิทยา ได้มอบหมายให้ นางวรรณา  แผ่นทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และคณะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดกิจกรรมดังกล่าว

   โรงเรียนสุรนารีวิทยา ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  โดยจัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมทุกวันอาทิตย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนน 700 คน ระหว่างวันอาทิต์ที่ 26 สิงหาคม 2 กันยายน และอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ได้พบพระภิกษุสงฆ์ ได้รับฟังหลักธรรมคำสอน และพบความสุขทั้งตนเอง ครอบครัว ญาติมิตร และเพื่อน ๆ สามารถเข้าวัดในวันอาทิตย์ เพื่อจะได้ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เจริญจิตภาวนา รักษาศีล เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ใกล้ชิดพระรัตนตรัย น้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอน ทางพระพุทธศาสนามาประยุตก์ใช้ในวิถีชิวิตประจำวัน  และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยินต่อไป……พรปวีณ์  ปิยากูล/ข่าว/ภาพ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: