สพม.31 ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาสู่ความเป็นหนึ่งในอาเซียน

วันนี้(10 ก.ย.55) เมื่อเวลา 09.00 น.ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาสู่ความเป็นหนึ่งในอาเซียน ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จัดประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาสู่ความเป็นหนึ่งในอาเซียน ของคณะกรรมการ 3 องค์คณะ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา และระดมความคิดจากคณะกรรมการ 3 องค์คณะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
การสัมมนาครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการ 3 องค์คณะ ของ สพม.31 รวมทั้งคณะผู้อภิปรายที่ให้เกียรติมาร่วมให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ รศ. เชิดชัย โชครัตนชัย ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา สพม.31 และ ดร. สุนทรี ศิริอังกูร ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพม.31 รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนที่ทำให้การประชุมสัมมนาเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนาและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 สู่ความเป็นเลิศในอนาคตต่อไป….พรปวีณ์  ปิยากูล/รายงานภาพการประชุมสัมมนาเพิ่มเติม
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: