สพม.31ศึกษาดูงานเรียนร่วมที่พังเคนพิทยา

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 นายธีรวุฒิ ทองโอษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นำคณะครและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเรียนร่วมที่โรงเรียนพังเคนพิทยา อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม และได้นำคณะผู้เข้าอบรมศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเรียนร่วมที่โรงเรียนพังเคนพิทยา อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับความรู้ในการจัดการศึกษาเรียนร่วมจากนายสุรัตน์  มุทุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพังเคนพิทยา และคณะครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนร่วมเป็นอย่างดียิ่ง….พรปวีณ์  ปิยากูล/รายงาน

                                                                                                      (ภาพเพิ่มเติม)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: