สพม.31 จัดงานมุทิตากษิณานุสรณ์ ประจำปี 2555

 รศ.เชิดชัย โชครัตนชัย ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมุทิตากษิณานุสรณ์ ปี 2555 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 ณ อาคาร 111 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยการนำของ ดร.ชูเกียรติ  วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้กำหนดจัดงานมุทิตากษิณานุสรณ์ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555 จำนวน 60 คน เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จำนวน 44 คน และลูกจ้างประจำ จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ จำนวน 3 คน ได้แก่ 1) นายมโน  ศรีวัฒนพงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา 2) นายสุวรรณ  เกษมทะเล  ผู้อำนวยการโรงเรียนปากช่อง 3) นายประทีป  แถมกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2……พรปวีณ์/รายงาน                                                                         (ภาพเพิ่มเติม)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: