อบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2555 นายธีรวุฒิ  ทองโอษฐ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหัวหน้าหมวดผุ้บำเพ็ญประโยชน์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วดี เขียวอุไร นายกสมาคมฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน สำหรับครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : ผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง-รุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 115 คน การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

       1.เพื่อพัฒนาเยาวสตรีให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพของประเทศ ตามหลักการขององค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ( The World Association of Girl Guides and Girl Scouts )

        2.เพื่อให้ผู้ที่จำหน้าที่หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าใจอย่างถูกต้อง ถึงหลักการของผู้บำเพ็ญประโยชน์ และวิธีการที่จะฝึกสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้ได้ผลตรงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

       3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำแนวความคิดมาปฏิบัติและวางแผนจัดกิจกรรมในโรงเรียนได้

       4.เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น………พรปวีณ์  ปิยากูล/ข่าว/ภาพ (ภาพเพิ่มเติม)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: