ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 17 ตุลาคม 2555 ดร.ชูเกียรติ  วิเศษเสนา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ สพม. 31

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดประจำเดือนตุลาคม 2555 เพื่อติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาและแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษาให้แก่ที่ประชุมทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 31….พรปวีณ์  ปิยากูล/รายงาน                                                                        (ภาพเพิ่มเติม)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: