สพม.31 รับการติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ของ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 รับการติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ โดยการนำของ ดร.ดารณี คำวัจนัง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  สตผ.สพฐ. ดร.วรรณี  ไทยานันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 และ นายประคอง บัวปรอท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 2  ในการนี้ ดร.ชูเกียรติ  วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.31 ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลตอบข้อซักถามแก่คณะผู้ติดตามฯ

การติดตามและประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการ ตามกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญของสพฐ.ในครั้งนี้ มีทั้งหมด 5 กลยุทธ์ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มความศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

 

นอกจากนี้ คณะติดตาม ฯ และทีมงานจะได้ลงพื้นที่ในการติดตามฯ โรงเรียน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ภายใต้การควบคุมของ นายทนุศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน และโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ภายใต้การควบคุมของ นายอุทัย  หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน……พรปวีณ์  ปิยากูล/ข่าว/ภาพ

 

                                                                                                                   (ภาพเพิ่มเติม)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: