ร.ร.บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ประชุม คกก.สถานศึกษา

นายเงิน  จานนอก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองกับครู เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้สอดคล้องกับบรบิของท้องถิ่น และสนองกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา…..พรปวีณ์  ปิยากูล/รายงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: