ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา คนใหม่

ด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตำแหน่งตัวแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ได้ว่างลง เนื่องจาก นายชาตรี  ทองปาน ตัวแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ได้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จึงทำให้ตำแหน่งดังกล่าวได้ว่างลง

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  จึงได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งตัวแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น โดยได้เลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ผลการเลือกตั้งตัวแทนบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ นายโกเมศ สุบงกช  ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนบุคลากรทางศึกษาอื่น คนใหม่ ในครั้งนี้ และหวังว่าท่านคงเป็นกำลังหลักที่เสมือนพระเอกในการสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะนำมาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป……พรปวีณ์  ปิยากูล/รายงาน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: