ครู สพม.31 ได้รับรางวัล ” ข้าราชการต้นแบบ ” ประจำปี 2555

นายวีระยุทธ  เพชรประไพ ข้าราชการครูวิทยาฐานะ ครูเชียวชาญ โรงเรียนเสิงสาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เข้ารับรางวัล ” ข้าราชการต้นแบบ ” ประจำปี 2555 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในการมอบรางงวัล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม(ป.ป.ท.) ได้จัดโครงการค้นหาขัาราชการต้นแบบ ข้าราชการไทยใจสีขาว ประจำปี 2555 โดยพิจารณาจากข้าราชการที่มีความประพฤติดี ทุ่มเทในการทำงาน ไม่ทุจริต ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นที่ยอมรับของสังคม ให้ได้รับรางวัล ” ข้าราชการต้นแบบ” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นข้าราชการต้นแบบที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป โดยเฟ้นหาข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ จากทั่วประเทศ มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 500 คน  และคัดเลือกให้ได้รับรางวัล จำนวน 22 คน จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในการคัดเลือก  ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ขอแสดงความยินดี กับ ครูวีระยุทธ เพชรประไพ ที่ได้รับรางวัล ” ข้าราชการต้นแบบ” ประจำปี 2555 …….พรปวีณ์  ปิยากูล/รายงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: