Boonwattana Teachers Camp

  วันนี้ (29 ธ.ค.2555) เมื่อเวลา 10.30 น.ดร.ชูเกียรติ  วิเศษเสนา ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครู ของโรงเรียนบุญวัฒนา ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนบุญวัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จัดค่ายอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครู ( Boonwattana Teachers Camp ) เนื่องจากโรงเรียนบุญวัฒนา เป็นโรงเรียน WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL  จึงมีความจำเป็นต้องให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะภาษอังกฤษ เต็ม 100 %  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร.ร.บุญวัฒนา จึงได้จัดค่ายอบรมขึ้น ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2555  ณ ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท ผู้เข้าอบรมเป็นครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ โรงเรียนบุญวัฒนา และยังเป็นการเตรียมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 อีกด้วย………พรปวีณ์  ปิยากูล/ข่าว/ภาพ      (ภาพเพิ่มเติม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: