การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2555

onet สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ประจำปีการศึกษา 2555 ทั่วประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ในวันเสาร์ที่ 2 และ วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
สำหรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้แบ่งการรับส่งแบบทดสอบโรงเรียนในสังกัด ออกเป็น 8 จุด ประกอบด้วย

1.โรงเรียนเมืองคง สนามสอบที่รับบริการ 9 โรงเรียน

2.โรงเรียนพิมายวิทยา สนามสอบที่รับบริการ 5 โรงเรียน

3.โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สนามสอบที่รับบริการ 4 โรงเรียน

4.โรงเรียนบุญวัฒนา สนามสอบที่รับบริการ 6 โรงเรียน

5.โรงเรียนชุมพวงศึกษา สนามสอบที่รับบริการ 4 โรงเรียน

6.โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สนามสอบที่รับบริการ 7 โรงเรียน

7.โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สนามสอบที่รับบริการ 4 โรงเรียน

8.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 สนามสอบที่รับบริการ 11 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 50 โรงเรียน โดย สพม.31 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมแต่ละจุด เพื่อให้การสอบมีความโปร่งใส เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ที่ สทศ.กำหนดไว้ พรปวีณ์ ปิยากูล/รายงาน (บรรยากาศในการสอบ)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: