พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ” สพฐ.เกมส์ 2555 ” ครั้งที่ 2

openนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายสุว้ฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ” สพฐ.เกมส์ 2555 ” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมี นายกมล รอดคล้าย รองเลาธิการ กพฐ. เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 -7 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ” สพฐ.เกมส์ 2555 ” ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 21 – 28 มกราคม 2556 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยในพิธีเปิดจัดได้อย่างสมศักดิ์ศรีของชาวนครราชสีมา บรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยเสียงเชียร์ ขบวนพาเหรด และการแสดงต่าง ๆ ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยการควบคุมของ ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผอ.สพม.31 มีผู้บริหารระดับสูงและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก อาทิเช่น นายอุดม พรมพันธ์ใจ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย นายเสน่ห์ ขาวโต อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้าส่วนในจังหวัดนครราชสีมา คณะครู นักเรียน นักกีฬา และประชาชนทั่วไป กว่า 20,000 คน……พรปวีณ์ ปิยากูล/ข่าว/ภาพ (บรรยากาศพิธีเปิด)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: