สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556

โควตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โควตาจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2556 จำนวน 11 ราย ประกอบด้วย

1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น วิทย์ – คณิต จำนวน 9 ราย

2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น ภาษา – คณิต จำนวน 1 ราย

3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น ภาษาต่าง ๆ จำนวน 1 ราย
ซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ผลการสอบคัดเลือกมีดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น วิทย์ – คณิต

1.นายปัณฑ์ธร อิ่มเอมกมล ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย

2.ด.ช.สุรธัช จั่นเรือง ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย

3.ด.ช.ปภพ เรืองเดช ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย

4.ด.ช.วฤทธิ สิงหะ ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย

5.นายปิยวัฒน์ อานันทคุณ ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย

6.นายธนภัทร์ เศรษฐการุณย์ ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย

7.ด.ช.วีระเดช สิทธิพล ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย

8.นายธนดล ทานอุทิศ ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย

9.นายวสุ งามกาญจนรัตน์ ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น ภาษา-คณิต

ด.ญ.ภัทรมน ภู่ภัทรางค์ ร.ร.สุรนารีวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น ภาษาต่าง ๆ

น.ส.นัทธ์ชนัน อุส่าห์งาน ร.ร.สุรนารีวิทยา

ให้นักเรียนที่สอบได้ไปรายงานตัวในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.31 ……..พรปวีณ์ ปิยากูล/รายงาน (ภาพเพิ่มเติม

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: