สพม.31 ออกติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

ควบคุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยกลุ่มอำนวยการ ออกติดตามการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ของโรงเรียนในสังกัด โดยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ออกติดตามที่โรงเรียนศรีสุขวิทยา เพื่อสร้างความเข้าใจและให้คำแนะนำการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการที่ออกติดตาม ประกอบด้วย นางกุลรัศมิ์ อัครวราศัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสุนิสา ปราสัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษและ นางพรปวีณ์ ปิยากูล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: