เปิดรั้วโรงเรียน ( OPEN HOUSE ) ร.ร.บุญเหลือวิทยานุสรณ์

เปิดรั้ว เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 4 มีนาคม 2556 ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นประธานในพิธีเปิดงานรั้วโรงเรียน ( OPEN HOUSE ) โดยมี นายจำนงค์ กันไชยสัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ได้กำหนดจัดงานเปิดรั้วโรงเรียนขึ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2556 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกำหนดให้สถานศึกษาทุกสังกัด เปิดรั้วโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้เข้าเยี่ยมชมสถานศึกษา เพื่อ
1.ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียน
2.เพื่อเผแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ โดยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้ระดมพลังความคิดอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อจัดนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานคอมพิวเตอร์ งานนักเรียนเรียนรวม งาน BIOGAS งานธนาคารโรงเรียน งานห้องเรียน EIS งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน งานแนะแนว( กิจกรรม YC ) งานห้องสมุด ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้เข้าเยี่ยมชม…….

พรปวีณ์ ปิยากูล/ข่าว/ภาพ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: